HMO látky

Čo to je?

Materské mlieko - jediná potrava výlučne vyrobená pre ľudskú spotrebu.

Výživa novorodenca počas prvých mesiacov je kľúčovým faktorom, ktorý je kľúčový pre optimálny vývin dieťaťa. Materské mlieko je doslova zlatom pre novorodenca. V porovnaní s náhradami materského mlieka, kojenie vykazuje priaznivejšie výsledky, čo sa týka rastu, výživových hodnôt, imunitnej ochrany a výsledkov dlhodobého vývinu. Preto sa vynakladá veľa úsilia na zmenšenie rozdielov vo výžive medzi materským mliekom  a dojčenským mliekom, ktoré je väčšinou založené na kravskom mlieku. Obsah oligosacharidov – HMO látok v materskom mlieku je kľúčový a s dojčenským mliekom je neporovnateľný.

  • V materskom mlieku je až 300 x vyššia koncentrácia HMO látok ako v kravskom.
  • V materskom mlieku bolo identifikovaných viac ako 200 druhov HMO látok.

HMO látky - oligosacharidy plnia počas nášho života tieto funkcie:

  • Podporuje imunitné funkcie
  • podporuje vývin mozgu a kognitívne schopnosti
  • posilňuje vývoj čriev, črevnú bariéru a tráviaci trakt
  • vyživuje prospešné baktérie (bifidogénny účinok)