Čo sú to minerály?

Minerály sú potrebné pre zdravie tak ako vitamíny, sú však odlišné svojím chemickým zložením, pretože sú anorganického pôvodu. To znamená, že organizmus ich nedokáže vytvárať, a preto sa musia dopĺňať prostredníctvom potravy. Organizmus minerály vstrebáva málo a ich veľkú časť vylučuje z tela.  Minerály tvoria cca 4- 5 % telesnej hmotnosti človeka. Z tohto podielu sa 83% nachádza v kostiach. Minerálne látky sú dôležité pre stavbu kostí a zubov, správne fungovanie nervovo-svalovej sústavy, dobrú funkciu obličiek atď. Sú neodmysliteľnou súčasťou zdravej výživy. Ale dnešný nezdravý životný štýl má za následok, že väčšina ľudí trpí ich nedostatkom. Je nutné dodávať ich organizmu formou potravy a minerálnych doplnkov. Výživové doplnky zabezpečujú dennú potrebu týchto látok. Veľký prísun nám môže uškodiť.

Minerály sa rozdeľujú do štyroch skupín:

Makroprvky - sodík, draslík, vápnik, horčík, fosfor, chlór a síra
- Denný prísun by mal byť v niekoľko stovkách miligramov
Mikroprvky (stopové prvky) - železo, meď, zinok, mangán, kremík, lítium
- Denný prísun by mal byť v niekoľkých miligramov
Ultrastopové prvky - kobalt, molybdén, jód, fluór, selén, nikel, chróm, vanád
- Denný prísun by mal byť menej ako 1mg
Abiogénne (toxické) prvky - hliník, olovo, kadmium, ortuť, antimón, arzén, báryum, berýlium, bizmut, telúr a tálium
- Do nášho organizmu sa dostávajú potravou a inými spôsobmi. Sú škodlivé aj v malých množstvách.